Den förhistoriska krönikan

Cayce påstår att det finns tre förvaringsplatser på jorden där tre uppsättningar stentavlor är gömda. På dessa tavlor skrev atlantiderna ner redogörelse om en tid då mänskliga själar började komma in i materiella kroppar som skedde under miljontals år på en halv-fysisk nivå. Länderna hette på den tiden Mu, Og, Oz, Zu, Lemurien m fl.

Den första platsen ligger under Biminis vatten (en av Bahamaöarna) nära Golfströmmen i ett sjunket antlantiskt tempel. Den andra ligger under marken nära Sfinxen i Giza. Den tredje finns under ett hängande tempel i Mayafolkets land.

Alla kommer att hittas och de har alla samma historia.

Om malinhallgrensiira

I am a 54 years-old lightworker who writes poems in english about the spiritual and the "real" world. I also write about spiritual books that I read. Welcome! Jag är en 54 år gammal ljusarbetare som skriver poesi på engelska om den andliga världen och den "verkliga" världen. Jag skriver också om andliga böcker som jag läser. Välkomna!
Det här inlägget postades i Spirituality. Bokmärk permalänken.