Livsförvandlande änglar

I boken Medial läkning Kostguiden av Anthony William står det om änglarnas roll vad gäller maten och hur den påverkar oss genom dem. En särskild grupp av dem kallas för livsförvandlande änglar.

De har till uppgift att hjälpa oss genom accelerationens tid som vi upplever nu på jorden. De arbetar hårt för att hjälpa oss genom den mat som vi äter. De ger oss mat som förvandlar oss och ger kraft.

De är Guds svar på vår växande smärta – eftersom Gud känner den djupaste kärlek till oss.

De ligger bakom ekologiskt jordbruk och integrerat växtskydd (IPM) som har vuxit sig stort. Det finns även en enormt stor grupp som arbetar för att fasa ut produktionen av GMO-grödor.

Änglarna stärker även frukter och grönsaker som vi äter och övertalar växterna att ge hög avkastning. Förmedlar mat till de som hungrar och påverkar vindarna för att hålla luftburna kemikalier borta från oss så mycket som möjligt.

De hjälper även djuren som mentorer och följer dem för att de ska hitta mat på resan.  De påverkar också pollinerare som kolibrier, bin och liknande djur.

Särskilt honung och lönnsav har viktiga näringsämnen.

De har hjälpt oss i hela vårt liv utan att vi har vetat om det. Vi stöttar dem när vi handlar från en ekologisk bonde,  planterar en fjärilsträdgård eller skänker mat till behövande.

Änglarna är tolv stycken och de heter:

Aväpnandets ängel som vi kan kalla på om vi vet att vi har ätit mat med syntetiskt bekämpningsmedel eller GMO för att den ska oskadliggöra kemikalierna så att de får minimal effekt på ditt system och skyddar dig mot skada.

Överflödets ängel som man vill ha vid sin sida när man odlar egen mat och hoppas på riklig skörd.

Proviantens ängel förmedlar mat till de som svälter.

Berikandets ängel ökar näringsinnehållet i din mat.

Harmonins ängel hjälper oss att äta medvetet och gör oss uppmärksamma på den mat vi äter och löser upp smärtor från det förflutna och ger dig en nystart.

Synkronicitetens ängel hjälper växterna att växa rätt i varje ögonblick i de olika växtfaserna.

Vanans ängel hjälper oss med om vi har fastnat i dåliga matvanor.

Beroendets ängel hjälper oss om vi är starkt beroende av fel mat eller har för vana att äta för mycket.

Solidaritetens ängel hjälper till med att skaffa oss bra matvanor genom vänner,  familj eller restauranger.

Ärlighetens ängel hjälper oss med om vi känner oss osäkra om ursprunget för en matvara.

Insiktens ängel hjälper till med om vi vill äta mer hälsosam mat. Leder rörelserna inom ekologi, frösparande och förekomsten av skördemarknader och gamla växtarter.

Bröstmjölkens ängel skyddar den nyblivna mammans mjölkreserver och möjliggör kommunikationen mellan mor och barn under amningen. Hon förändrar även näringsprofilen i bröstmjölken för att anpassa den till barnets behov.

Om malinhallgrensiira

I am a 54 years-old lightworker who writes poems in english about the spiritual and the "real" world. I also write about spiritual books that I read. Welcome! Jag är en 54 år gammal ljusarbetare som skriver poesi på engelska om den andliga världen och den "verkliga" världen. Jag skriver också om andliga böcker som jag läser. Välkomna!
Det här inlägget postades i Spirituality. Bokmärk permalänken.