Arcana caelestia – Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg föddes 29/1 1668 och dog den 29/3 1772 i London. Han var vetenskapsman, filosof, bibeltolkare, teosof, kristen mystiker och teolog. År 1744 vid 56 års ålder fick han andliga visioner och drömmar då han talade med änglar, andar och avlidna personer. Han ansåg sig utsedd av Gud att skriva en himmelsk doktrin, baserad på en reformerad kristendom. Han publicerade 18 teologiska verk varav Himmel och Helvete från 1758 är det mest kända. Vill du läsa mer om hans liv så kan du läsa det på Wikipedia där jag hämtat denna information eller NE.

Hans teologi finns i Arcana Caelestia (Himmelska hemligheter) som består av åtta böcker varav jag har läst den första. Böckerna består av bibeltolkningar och han fokuserar på hur Bibeln beskriver människans förvandling från materia till andlig varelse. Särskilt vad gäller skapelseberättelsen som enligt honom inte var en beskrivning av hur jorden skapades utan hur människan pånyttföddes i sex steg.

Bibeln är en bok som har tre skikt: ett gammalt symbolspråk, historiska och andliga enligt Swedenborg.

När man får förklaringarna på olika saker som är beskrivna så får man en aha -upplevelse. Varför fick då inte Swedenborg mer gehör för sina upptäckter? Tyvärr var detta en tid då kyrkan hade all makt över hur Bibeln skulle tolkas. Swedenborg blev anklagad för kätteri men åtalet lades ner.

Han tryckte böckerna i London och fick anhängare i Storbritannien, Nordamerika och vissa länder i Afrika.

I första moseboken beskrivs att de olika namn som finns som vi tror är stamtavlor är istället namn på olika läror/kyrkor som har förekommit sedan tidens början. Det är ett ålderdomligt språk i Arcanaböckerna så jag ska här förklara om en av de äldsta kyrkorna som misslyckades och gick under.

Människorna som levde före floden hade till slut inga kvarlevor dvs inget andligt arv kvar. De försjönk i gräsliga och avskyvärda tankar om allt som förekom och föll dem i tanken. De var besatta av egenkärlek och inbillade sig att de var gudar  och allt vad de tänkte var gudomligt. Nåt sånt här har aldrig funnits hos något folkslag förut och det var dödsbringande och kvävande. Därför kan inte dessa människor finnas nära andra människor på den andra sidan. Om de skulle vara där så berövar dem de andra förmågan att tänka. Därför kvävdes de som av en flod ”syndafloden” som den kallas. Sådana människors undergång liknas vid en högvattenflod.

Det var en översvämning av ondska och falskhet att de efterkommande till den äldsta kyrkan hade blivit besatta av onda begär som förvanskade tron och släckte ut allt som var sant och gott.

 

Annonser

Om malinhallgrensiira

I am a 52 years-old lightworker who writes poems in english about the spiritual and the "real" world. I also write about spiritual books that I read. Welcome! Jag är en 52 år gammal ljusarbetare som skriver poesi på engelska om den andliga världen och den "verkliga" världen. Jag skriver också om andliga böcker som jag läser. Välkomna!
Det här inlägget postades i Spirituality och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.