Om abort enligt andevärlden

I boken ”Between Death and life” av Dolores Cannon beskrivs också synen på abort.

Själen kan välja att komma in i fostret vid olika tillfällen vid befruktningen eller just efter att barnet har blivit fött för att slippa uppleva trauma vid födseln. Så därför kan vi inte säga exakt när själen kommer in i kroppen. Det beskrivs i boken att själen inte stannar i kroppen ordentligt före ett års ålder.

Man kan inte döda ett ofött barn för själen finns inte i kroppen. Om man ska genomgå en abort är ett ansvar både för mamman och livskraften från själen. Det är gjort på en djupare nivå än det undermedvetna.

Om man har förlorat ett barn och sörjer det så väntar oftast barnet till nästa tillfälle som ges.

Annonser

Om malinhallgrensiira

I am a 53 years-old lightworker who writes poems in english about the spiritual and the "real" world. I also write about spiritual books that I read. Welcome! Jag är en 53 år gammal ljusarbetare som skriver poesi på engelska om den andliga världen och den "verkliga" världen. Jag skriver också om andliga böcker som jag läser. Välkomna!
Det här inlägget postades i Spirituality. Bokmärk permalänken.