De tolv pyramiderna

”De tolv pyramiderna innehåller var och en tre unika frekvenser som totalt ger 36 unika skaparkrafter. Dessa 36 skaparkrafter har alla olika beskaffenhet och mönster.

De använder energier av ljus och frekvenstoner från kristaller för att skapa och manifestera fysisk form, materia på jorden.

Varje pyramid har alltså sitt unika program som alla har olika mening och syfte. Det är dessa program som nu är tillgängliga och möjliga för alla att nå”

Ur Budskap från Toth – till mänskligheten av Paula Rabenius

Annonser

Om malinhallgrensiira

I am a 53 years-old lightworker who writes poems in english about the spiritual and the "real" world. I also write about spiritual books that I read. Welcome! Jag är en 53 år gammal ljusarbetare som skriver poesi på engelska om den andliga världen och den "verkliga" världen. Jag skriver också om andliga böcker som jag läser. Välkomna!
Det här inlägget postades i Spirituality. Bokmärk permalänken.