Jesus dog men blev levande igen hur?

Enligt den bok jag har ”Människans vandring på jorden från Atlantis och Mu till vår tid” av May Hedlind så vill jag här beskriva att Jesus dog men verkligen uppstod igen på den tredje dagen.

Denna bok är skriven av en andlig person som blev beordrad av andliga lärare att skriva denna bok för att sprida andlig upplysning och ljus och kärlek till planeten. Hon fick läsa många gamla böcker också för att öka på sin kunskap.

”Trots att lärjungarna hade sett sin Mästare utföra så många under och helande gärningar, kunde de ändå inte förstå att samme Mästare också hade förmåga att hela sin egen kropps celler. De hade inte heller kunskap om att en själ kan lämna sin egen kropp för att åter inträda i den. Sådana tantriska insikter ägde de inte.

I Österlandets tempel och kloster finns det en del andligen långt komna människor, som bemästrar sin ande och kropp och kan utföra sådana saker. Tibetanska lamor har förvärvat denna förmåga. De kan låta sin själ lämna kroppen, varpå denna ser död ut. Därefter låter de själen återvända till kroppen och allt fungerar som tidigare”

Annonser

Om malinhallgrensiira

I am a 53 years-old lightworker who writes poems in english about the spiritual and the "real" world. I also write about spiritual books that I read. Welcome! Jag är en 53 år gammal ljusarbetare som skriver poesi på engelska om den andliga världen och den "verkliga" världen. Jag skriver också om andliga böcker som jag läser. Välkomna!
Det här inlägget postades i Spirituality. Bokmärk permalänken.